Ystyried profi torfol yn ysgolion a cholegau Cymru


Mae yna ddyfalu hefyd y gallai disgyblion ysgol uwchradd

orfod gwisgo mygydau yn yr ysgolion.BBC News