Ystyried profi torfol yn ysgolion a cholegau CymruMae yna ddyfalu hefyd y gallai disgyblion ysgol uwchradd

orfod gwisgo mygydau yn yr ysgolion.BBC News