Ysgol yn ymddiheuro i ddisgyblion am gamdriniaeth
Mae saith cyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Brynteg wedi honni bod cyn-athro celf wedi eu cam-drin yn rhywiol.BBC News