Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth yn agor am y tro cyntaf


Dywedodd Anya Williams o Lanrug, un o’r myfyrwyr cyntaf yn yr Ysgol Filfeddygol newydd: “Mae’n hynod gyffrous. Dwi’n teimlo’n hynod freintiedig i fod ymysg y myfyrwyr cyntaf i allu astudio i fod yn filfeddyg yng Nghymru, ac yn elwa o’r cyfleusterau newydd.BBC News