Yr Urdd wedi colli hanner ei staff yn sgil Covid-19Mewn ymateb i gyfyngiadau Covid, mae adrannau’r Urdd wedi parhau i drefnu amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer eu haelodau, gan gynnwys sesiynau ieuenctid ar-lein, cyfleoedd chwaraeon mewn rhai rhanbarthau ar draws Cymru, gweithdai celfyddydol rhithiol a gwasanaethau Awyr Agored i bobl ifanc bregus.BBC News