Yr enwau mwyaf poblogaidd ar fabis CymruImage copyright
NurPhoto

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) wedi cyhoeddi rhestrau o’r 100 enw mwyaf poblogaidd i ferched a bechgyn yng Nghymru a Lloegr yn 2019.

Dyma restrau Cymru Fyw o’r enwau Cymreig mwyaf poblogaidd ar fabis a anwyd yng Nghymru’r llynedd:

Enwau merched (a’r nifer)

1. Mali (92)

2. Erin (78)

3. Ffion (70)

4. Alys (62)

5. Seren (57)

6. Eira (38)

7. Cadi (37)

8. Lowri (37)

9. Nia (39)

10. Lili (34)

Olivia oedd yr enw mwyaf poblogaidd yng Nghymru ar y cyfan y llynedd, gyda 215 Olivia wedi ei geni, yna Amelia (165), Isla (149), ac Ava (140).

Yn cwblhau y rhestr o’r 10 enw merched mwya’ poblogaidd oedd Freya (134), Willow (134), Mia (131), Ella (130), Rosie (122) ac Elsie (118).

Image copyright
BSIP

Image caption

Oliver ac Oliva yw’r enwau mwyaf poblogaidd i blant Cymru dros y flwyddyn diwethaf


Enwau bechgyn (a’r nifer)

1. Arthur (168)

2. Osian (130)

3. Dylan (116)

4. Elis (113)

5. Harri (111)

6. Tomos (80)

7. Jac (69)

8. Macsen (62)

9. Evan (58)

10. Owen (46)

O’r holl enwau i fechgyn yng Nghymru yn 2019, Oliver oedd yr enw mwyaf poblogaidd (267 ohonynt).

Yn ail ar y rhestr mae Noah (239), yna Charlie (211) a Jacob (211). Yn bumed ar y rhestr mae Theo (183), George (182), Leo (169), Arthur (168), Oscar (158) ac yn cwblhau y 10 uchaf mae Alfie (157).


Hefyd o ddiddordeb:BBC News