Yr Almaenwr wnaeth ddysgu Cymraeg er mwyn dilyn Cymru


Roedd gan Klaus Nehaus o Düsseldorf reswm go arbennig dros ddysgu Cymraeg.

Ar ôl gweld yr Almaen yn trechu Cymru yn 1995 fe benderfynodd ddechrau cefnogi’r crysau cochion.

Ers 25 mlynedd mae wedi teithio o amgylch Ewrop gyda chefnogwyr Cymru. Mae wedi mynychu 53 o gemau rhyngwladol, gan ystyried buddugoliaeth Cymru yng Nghyprus yn 2015 fel y daith orau.

Fe wnaeth Klaus ddysgu Cymraeg drwy ddefnyddio ap Duolingo a gwasanaeth

SaySomethingInWelsh.

Fe gafodd Klaus sgwrs gyda Dylan Jones ar raglen Ar y Marc, Radio Cymru fore Sadwrn. Cliciwch yma neu gwyliwch y fideo uchod er mwyn clywed mwy o’i hanes.



BBC News