‘You’ll Never Walk Alone’ a’r band o Borthmadog


Eurwyn Pierce, neu ‘Dino Grant’ fel oedd o’n hoffi cael ei alw, oedd yn chwarae gitâr ac yn canu i’r grŵp a fo, yn ôl yr hanes, oedd y cyntaf i greu trefniant o’r gân ‘You’ll Never Walk Alone’ ar gyfer band trydanol. Mae’r gân wreiddiol yn dod o’r sioe gerdd Rodgers and Hammerstein ‘Carousel’ o 1945.BBC News