Ynni gwyrdd: Hen ardaloedd diwydiannol 'i elwa'Trawsfynydd a Phort Talbot i elwa o gynllun newydd i geisio mynd i’r afael â newid hinsawdd?BBC News