Ymgeiswyr lloches Penalun: ‘Nid milwyr ydyn ni’


ymgeiswyr lloches

image captionDywedodd y criw eu bod ond wedi cyrraedd Penalun ddydd Mercher

Mae ymgeiswyr lloches sydd wedi cael eu cartrefu ym Mhenalun yn Sir Benfro wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod wedi’u syfrdanu wrth gael eu gosod mewn cyn wersyll ar gyfer hyfforddi milwyr.

Dywedodd grŵp o ddynion sy’n wreiddiol o Irac ac Iran eu bod wedi cael eu rhoi mewn amryw o safleoedd ers dod i’r DU rai misoedd yn ôl, ond mai dyma’r tro cyntaf iddyn nhw gael eu gosod mewn safle milwrol.

Dywedodd un o’r criw, nad oedd am gael ei enwi: “Nid milwyr ydyn ni – ry’n ni’n beiriannydd, yn feddyg, yn nyrs, yn athro.

“Maen nhw wedi dweud wrthym am gysgu chwech i bob caban, ond mae’n oer ac yn amhosib cadw pellter cymdeithasol.”

Ychwanegodd mai dyma’r tro cynta iddyn nhw beidio bod yn rhydd i grwydro, gan eu bod y tu ôl i ffens uchel yng ngwersyll Penalun, ger Dinbych-y-pysgod, ac mae’n rhaid iddyn nhw ddweud wrth y staff os ydyn nhw am fynd allan.

Mae hynny’n wahnol i’w cartref diwethaf ym Mryste, meddai.

Roedd rhai wedi dechrau ar gyrsiau addysg bellach. Dyw hi ddim nawr yn bosibl i barhau gyda hynny.

Dywedodd un arall o’r criw ei fod wedi ffoi o ardal rhyfel, a’i fod yn teimlo fod bod mewn gwersyll milwrol yn drallodus.

‘Anaddas’

Mae penderfyniad y Swyddfa Gartref i osod ymgeiswyr lloches yng ngwersyll Penalun wedi cael ei ddisgrifio fel “anaddas” gan brotestiwr heddychlon a ddaeth i groesawi’r dynion, ac ychwanegodd fod y safle “yn gwbl amhriodol i bobl fregus sydd wedi ffoi rhag braw a dioddefaint”.

Cytunodd y Prif Weinidog Mark Drakeford fod y safle yn anaddas, ond rhoddodd y bai ar y Swyddfa Gartref am y modd y gwnaethon nhw ddelio gyda’r sefyllfa.

Dywedodd fod ei gais am oedi am bythefnos cyn yr ail-gartrefu wedi cael ei wrthod.

image captionNwyddau’n cael eu cludo i’r gwersyll ddydd Llun

Mae’r grŵp wedi cael gwybod y byddan nhw ym Mhenalun am tua blwyddyn “felly dyw hwn ddim yn llety dros dro”.

“Does gyda ni ddim byd yn erbyn y lleoliad… ry’n ni’n teimlo’n ddiogel, ond nid milwyr ydyn ni. Plis, fedrwn ni ddim aros fan hyn.”

Am rai dyddiau, bu’r gwersyll yn destun protestiadau gan bobl oedd yn gwrthwynebu a rhai oedd yn croesawu’r ymgeiswyr lloches.

Dywedodd y dynion a siaradodd gyda BBC Cymru eu bod ond wedi cyrraedd ddydd Mercher.

Straeon perthnasolBBC News