Ymestyn y cyfyngiadau ond llacio rhai rheolau yng NghymruYmarfer corffImage copyright
Getty Images

Image caption

O ddydd Llun bydd pobl yn cael caniatâd i ymarfer corff tu allan fwy nag unwaith y dydd

Bydd pobl yn cael ymarfer corff tu allan fwy nag unwaith y dydd, a bydd rhai llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu a garddio yn ailagor, meddai Prif Weinidog Cymru.

Ond rhybuddiodd Mark Drakeford ei bod yn “rhy gynnar” i wneud unrhyw newidiadau pellach ar y cyfyngiadau, saith wythnos wedi iddyn nhw gael eu rhoi yn eu lle.

Dywedodd y byddai cynnydd bychan yng nghyfradd trosglwyddo Covid-19 yn golygu miloedd yn fwy mewn ysbytai a “nifer fawr” o farwolaethau ychwanegol.

Fe ddaeth y cyhoeddiad ddeuddydd cyn i Boris Johnson gyhoeddi newidiadau posib i’r rheolau yn Lloegr.

Galw am ‘symud ar y cyd’

Er bod adroddiadau o densiynau rhwng y gwahanol lywodraethau, dywedodd Mr Drakeford ei fod eisiau “symud ar y cyd â gwledydd eraill y Deyrnas Unedig”.

Bydd yr arolwg nesaf o’r cyfyngiadau yng Nghymru yn cael ei gynnal ymhen tair wythnos.

Mae llywodraethau’r Alban a Gogledd Iwerddon eisoes wedi ymestyn y cyfyngiadau yn eu gwledydd nhw.

“Rhaid i ni beidio colli’r gwaith rydyn ni wedi’i wneud,” meddai Mr Drakeford yn ei gynhadledd ddyddiol.

“Mae’n rhaid i ni i gyd weithio o gartref ble fo hynny’n bosib. Rhaid i ni deithio pan fo hynny’n hollol angenrheidiol yn unig.

“Mae’n rhaid i ni barhau i gadw pellter cymdeithasol o ddau fetr a golchi ein dwylo yn gyson.”

Image copyright
Getty Images

Image caption

Bydd y gwaith o ailagor canolfannau ailgylchu yn dechrau ddydd Llun

O ddydd Llun ymlaen bydd pobl yn cael caniatâd i ymarfer corff tu allan fwy nag unwaith y dydd, ond ni ddylen nhw deithio “pellter sylweddol” o’u cartrefi.

Bydd canolfannau garddio yn cael ailagor os ydyn nhw’n gallu sicrhau bod y rheolau ar ymbellhau yn cael eu dilyn.

Fe fydd cynghorau hefyd yn dechrau ar y gwaith o ailagor llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu.

Ychwanegodd Mr Drakeford y dylai’r 120,000 o bobl sydd yn y categori bregus barhau i ddilyn y cyngor i aros adref.BBC News

Leave a Reply