Ymchwilio i 'farwolaeth sydyn' dyn yn Sir Benfro
Yr heddlu’n ymchwilio i “farwolaeth sydyn” dyn 27 oed yn Noc Penfro yn oriau mân fore Sadwrn.BBC News