Ymchwiliad heddlu wedi achos o drywanu yn WrecsamCafodd tri dyn eu hanafu ac mae dau ddyn a dynes wedi cael eu harestio, medd Heddlu Gogledd Cymru.BBC News