‘Y Gymraeg fel allwedd hud’


Mae hi’n

Ddiwrnod Shwmae Su’mae ac eleni mae’r diwrnod sy’n dathlu’r Gymraeg yn bwrw’i fryd ar ddathlu ieithoedd eraill a sut mae’r Gymraeg yn byw ochr yn ochr gyda nhw.BBC News