Y chwaraewyr du a arweiniodd y ffordd i Nathan Brew


Mae Nathan yn cofio’r adeg pan wnaeth Nigel Walker, y cyn-athletwr rhyngwladol, ddechrau chwarae rygbi ac ymuno â Chaerdydd: “Roedd ‘na

hype enfawr amdano fe, ac roedd pobl yn sôn amdano fe ‘falle’n ‘whare dros Gymru yn syth.BBC News