Y Bencampwriaeth: Coventry 1 – 0 Caerdydd
Yr Adar Gleision yn dioddef colled cyntaf y tymor oddi cartref.BBC News