Wrecsam: Dean Keates yn gadael y clwb
Ni fydd ei gytundeb yn cael ei adnewyddu wedi i’r clwb fethu sicrhau lle yng ngemau ail gyfle’r Gynghrair Genedlaethol.BBC News