UKIP: Cyfrif Twitter ymgeisydd yn 'gasgliad o gasineb'
Galwadau ar i’r Comisiwn Etholiadol ymchwilio i ba mor addas mae ymgeisydd ar ran y blaid yn etholiad Senedd Cymru.BBC News