'Trysor o ddyn' yn marw o gymhlethdodau wedi Covid
Teyrngedau i dad ifanc o Ynys Môn fu farw yn 34 oed wythnosau ar ôl cael ei heintio â coronafeirws.BBC News