Trafodaethau am gyfnod clo cenedlaethol yn parhau


Ddydd Gwener, cadarnhaodd Mr Drakeford fod Llywodraeth Cymru’n cynllunio ar gyfer

cyfnod clo cenedlaethol “byr a llym” – am bythefnos neu fwy – i arafu lledaeniad coronafeirws.BBC News