Swyddogion meddygol o blaid brechu plant 12-15 oedYn eu datganiad, ychwanegodd y Prif Swyddogion Meddygol: “Os mae Gweinidogion yn derbyn y cyngor hwn, mae’n hanfodol bod plant a phobl ifanc 12-15 oed a’u rhieni’n cael eu cefnogi wrth wneud penderfyniadau, beth bynnag yw’r penderfyniadau, a ddim yn wynebu stigma am dderbyn neu wrthod cynnig o frechiad.BBC News