Sut i gadw eich plant yn brysur gartref


Adnoddau addysgol am bum merch eithriadol o Gymru. Mae pob pecyn dysgu yn cynnwys ffilm, cynllun gwers a gweithgareddau ar gyfer plant 7-11 oed. Mae’r adnoddau yn rhoi cipolwg ar ddigwyddiadau hanesyddol yn ystod cyfnod y merched, a’n eu cymharu gyda Chymru fodern.BBC News