Rhybudd melyn am law trwm yn rhannau deheuol Cymru
Mae disgwyl i’r cawodydd gwaethaf fod gydol y bore ac wrth iddi nosi ddydd Sadwrn.BBC News