'Rhowch roddion y cwrdd diolchgarwch i'r banc bwyd'Cyrddau Diolchgarwch gwahanol ar draws Cymru ac anogaeth i roi’r rhoddion arferol i’r banc bwyd lleol.BBC News