Rhondda Cynon Taf i wynebu cyfyngiadau llymach Covid-19


Poster Covid

Bydd cyfyngiadau llymach yn dod i rym yn Rhondda Cynon Taf er mwyn ceisio atal coronafeirws rhag lledaenu rhagor yn y sir.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud gan y gweinidog iechyd yn ystod cynhadledd Llywodraeth Cymru.

O 18:00 nos Iau, ni fydd pobl yn cael mynd i mewn neu allan o’r sir heb reswm da, ac ni fydd teuluoedd estynedig yn cael cyfarfod dan do.

Bydd pobl yn dal i gael cyfarfod y tu allan, a bydd tafarndai a bariau yn gorfod cau am 23:00 yn y sir.

Bydd y cyfyngiadau’n cael eu hadolygu mewn pythefnos, ond dywedodd y gweinidog y gallai gymryd hyd at dair wythnos i weld effaith y mesurau.

Clystyrau ‘arwyddocaol’

Dywedodd Vaughan Gething bod cynnydd sydyn wedi bod mewn achosion yn y sir, gydag 82.1 achos i bob 100,000 o’r boblogaeth.

Dywedodd bod dau glwstwr “arwyddocaol” yn y sir, un yn ymwneud â chlwb rygbi, ac un arall â grŵp o bobl aeth ar ddiwrnod allan i rasys Doncaster, gan stopio “mewn cyfres o dafarndai ar y ffordd”.

“Fel yng Nghaerffili, rydyn ni wedi gweld cynnydd sydyn mewn achosion dros gyfnod byr, sy’n ymwneud fwyaf â phobl yn cymdeithasu heb bellter cymdeithasol a chyfarfod yng nghartrefi ei gilydd.”

Yr wythnos diwethaf yn Rhondda Cynon Taf roedd 165 o achosion wedi cael eu cadarnhau yno – mwy nag unrhyw sir arall yng Nghymru.

Dyma’r ail sir yng Nghymru i wynebu cyfyngiadau lleol ers y cyfnod clo cenedlaethol yn gynharach yn y flwyddyn.

Cafodd trigolion Caerffili wybod y byddai mesurau tebyg yn cael eu cyflwyno yn y sir honno ddydd Mawrth diwethaf.

Er y cyfyngiadau ychwanegol, dywedodd Mr Gething bod rhesymau i fod yn optimistaidd, yn dilyn effaith y mesurau yn Sir Caerffili.

Dywedodd bod achosion “wedi arafu a chwympo rhywfaint” yno.BBC News