Rheolau Covid: Dim newid ond cadw’r opsiwn o ymestyn y pàs


Fodd bynnag, dywedodd Mr Drakeford y byddai Cymru ar hyn o bryd “yn parhau ar lefel rhybudd sero, sy’n golygu bod pob busnes yn gallu bod ar agor a masnachu, ac ni fydd y pàs Covid yn cael ei ymestyn chwaith i leoliadau lletygarwch yn ystod y cylch tair wythnos hwn.”BBC News