Pum peth y gallai Llafur a Phlaid Cymru gytuno arnynt
Pum peth y gallent gytuno arnynt, ac un peth na fyddan nhw mewn trafodaethau yn y Senedd.BBC News