Pryderon Cymry wrth i'r sefyllfa yn Israel waethygu
Nifer o Gymry yn dweud eu bod yn hynod bryderus wrth i’r trais ar draws Israel waethygu.BBC News