Pryder nad yw cymunedau yn elwa o brosiectau solar mawr
Mae sawl prosiect solar wedi eu hamlinellu ar gyfer Ynys Môn ond mae ofnau nad yw pobl leol yn elwa.BBC News