'Pryder bod achosion siroedd fel Gwynedd ar gynnydd'Iechyd Cyhoeddus Cymru yn bryderus wedi cynnydd mewn achosion yn y sir, sydd heb gyfyngiadau lleol.BBC News