Pryder am oriau hir rhai staff uned iechyd meddwl


Mewn ymateb i’r adroddiad hirddisgwyliedig i fethiannau yn Uned Hergest sy’n dyddio o’r cyfnod cyn 2013, dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod camau wedi eu cymryd i sicrhau gwelliannau, ac er bod angen gwneud rhagor, roedd y sefyllfa wedi gwella.Read more BBC News

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com