'Profiad emosiynol canfod ffilm o Dad a Mam'Teulu yn gorfoleddu wedi i ffilm o’u rheini byddar gael ei chanfod yn archif y BBCBBC News