Prif Weinidog Cymru'n ystyried pasbort brechu
Mark Drakeford yn dweud y gallai gael ei berswadio o’r angen, wrth i’r llywodraeth baratoi i drafod y mater.BBC News