Posteri beiddgar Y Sioe Glybiau
Wrth i Theatr Bara Caws greu sioe rhithiol, dyma rai o bosteri lliwgar y gorffennolBBC News