'Penderfyniadau anodd' yn wynebu'r Gwasanaeth Iechyd
Caniatâd i fyrddau iechyd atal triniaethau ac adleoli staff os fydd pwysau ar wasanaethau’n parhau i gynyddu.BBC News