Parciau Cenedlaethol yn gofyn i bobl aros adref


Mewn datganiad ar y cyd rhwng Parciau Eryri, Bannau Brycheiniog ac Arfordir Sir Benfro, dywedodd yr Awdurdodau: “Tra bod Cymru yn parhau i fod dan glo, mae’n amlwg bod rhai pobl yn anwybyddu rheoliadau Llywodraeth Cymru ac yn ceisio ymweld â mannau harddwch poblogaidd y Parc Cenedlaethol, gan roi eu hunain a chymunedau gwledig bregus y Parc mewn mwy o berygl.BBC News