‘Pam bod ambiwlans wedi bod mor hir yn dod at fy mab?’


Chris Ellis is in an induced coma in hospital

image copyrightCatherine Stewart

image captionMae Chris Ellis mewn coma yn yr ysbyty

Mae mam i ddyn sy’n wael iawn yn yr ysbyty gyda llosgiadau difrifol am wybod pam ei bod wedi cymryd oriau i ambiwlans ddod ato.

Roedd Chris Ellis o Frynsaithmarchog ger Corwen yn Sir Ddinbych yn trwsio car yn ei gartref fis diwethaf pan ddigwyddodd y tân.

Fe wnaeth ei bartner Catherine Stewart alw 999 a gofyn am ambiwlans ond dywed y teulu na chyrhaeddodd ambiwlans nes i’r gwasanaethau tân hysbysu Ambiwlans Awyr Cymru.

image copyrightCatherine Stewart
image captionChris Ellis gyda’i bartner Catherine Stewart

Mae Philomene Williams-Ellis am i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fod yn atebol am yr hyn sydd wedi digwydd.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans ei bod yn ymddiheuro’n fawr ac yn cynnal ymchwiliad llawn i’r hyn ddigwyddodd.

‘Yn haeddu gwell’

Dywed Ms Williams-Ellis: “Rwy’n hollol benderfynol ac nid wyf am ildio. Dydw i ddim eisiau i hyn ddigwydd i deulu arall.

“Rwyf am gael cyfiawnder i’m mab. I fi roedd o wedi’i adael fel darn o gig wedi llosgi ac mae o’n haeddu gwell.”

image captionDywed Philomene Ellis-Williams nad yw am i hyn ddigwydd i’r un teulu arall

Ychwanegodd Ms Stewart: “Fe ffoniais i 999 a gofyn am ambiwlans gan ddweud wrthyn nhw ‘mae o ar dân, dyw e ddim yn gallu anadlu ac ry’n ni angen injan dân’.

“Fe ffonion nhw fi ‘nôl ddau funud yn ddiweddarach gan ofyn i fi ei roi o dan ddŵr oherwydd yr anafiadau.”

Dywed y teulu bod y criwiau tân wedi cysylltu â’r Ambiwlans Awyr wedi iddyn nhw weld cyflwr Chris ac yna ei fod wedi cael ei gludo i Ysbyty Whiston yn Prescot lle gafodd driniaethau i’w groen.

Mae bellach mewn coma a dyw ei deulu ddim yn gwybod faint o effaith y bydd ei losgiadau yn cael ar ei fywyd yn y dyfodol.

image copyrightCatherine Stewart

image captionCyflwr y car wedi’r tân ym Mrynsaithmarchog

Dywedodd Jason Killens, prif weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Ry’n yn ymwybodol bod hwn yn gyfnod hynod o ofidus i deulu Mr Williams-Ellis ac ry’n yn meddwl amdanynt.

“O ystyried natur ddifrifol yr hyn sydd wedi digwydd, mae ymchwiliad ar y gweill i wybod yn union beth ddigwyddodd ac union achos yr oedi annerbyniol – digwyddiad ry’n yn ymddiheuro’n fawr amdano.

“Ry’n yn gobeithio cwblhau’r ymchwiliad cyn gynted â phosib. Fel sefydliad ry’n wedi ymrwymo i ddysgu gwersi a gwella ein gwasanaeth.

“Ry’n hefyd wedi cynnig cyfarfod â theulu Mr Williams-Ellis er mwyn trafod canfyddiadau’r ymchwiliad a’r hyn yr ydym wedi’i ddysgu.

“Ry’n yn meddwl yn ddwys am Mr Williams-Ellis a’i deulu yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Straeon perthnasolBBC News