Pa wersi i Gymru o brofion torfol Lerpwl?Mae profion torfol wedi bod yn digwydd yn Lerpwl ers dros bythefnos fel rhan o gynllun peilot.BBC News