ONS: Dros 5,100 o farwolaethau Covid yng NghymruMwy na 5,100 o bobl yng Nghymru bellach wedi marw gyda Covid-19 ers i’r pandemig ddechrau.BBC News