Ombwdsmon: 'Claf wedi marw heb ofal diwedd oes addas'
Byrddau iechyd yn ymddiheuro wedi i’r ombwdsmon ddweud na chafodd claf ofal diwedd oes addas.BBC News