Oes angen newid oriau a thymhorau ysgol i helpu rhieni?


“Mae’r ffordd ry’n ni’n byw ein bywydau, y ffordd mae pobl yn cael eu cyflogi a’r ffordd y mae’n rhaid i rieni gwrdd â gofynion cynyddol bob dydd yn golygu bod yn rhaid i ni edrych ar sut mae’r flwyddyn ysgol a’r diwrnod ysgol yn cael eu trefnu yng Nghymru,” meddai.BBC News

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com