'Mwy o blismona ar y ffiniau' i orfodi'r cyfyngiadauY Prif Weinidog yn addo plismona’r ffiniau, ond pryder gan eraill na fydd modd gweithredu’r rheolau.BBC News