Mwy o achosion ‘difrifol’ o hunan niweidio ar wardiau iechyd meddwl


Mewn ymateb i’r ffigyrau sydd wedi eu hamlygu gan BBC Cymru, dywed Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: “Ers 2016, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi gwario £8m yn cael gwared â pheryglon crogi o’n hunedau iechyd meddwl preswyl.BBC News