Miloedd yn gorymdeithio dros Gymru annibynnol yng Nghaerdydd


Dywedodd llefarydd yr orymdaith Harriet Protheroe-Soltani: “O ystyried toriadau trethi diweddar llywodraeth y DU ar gyfer y cyfoethog a’r erydiad parhaus o hawliau gweithwyr, mae’n bwysig – nawr yn fwy nag erioed – fod pobl yn dod at ei gilydd i ddangos nad ydyn ni’n ymddiried yn San Steffan i ofalu am yr hyn sy’n bwysig i Gymru.”Read more BBC News

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com