McDonald's Caernarfon i gael codi arwydd uniaith Saesneg
Cafodd cais cynharach ei wrthod gan y cyngor am ei fod yn groes i bolisi iaith y sir.BBC News