Marwolaethau Covid-19 ar eu lefel wythnosol uchaf
Cafodd 467 marwolaeth eu cofnodi yn yr wythnos at 15 Ionawr, gydag wyth yn rhagor o farwolaethau wedi eu cofnodi ddydd Mawrth.BBC News