'Mae'r rheolau am werthu capeli yn annheg'
Daw’r feirniadaeth ar reolau gwerthu capeli wrth i ddyn lleol arwain ymgyrch i brynu capel Utica yn Gellilydan.BBC News