'Mae'n bwysig gwahanu bywyd gwaith a bywyd cartref'
Gobaith Llywodraeth Cymru yw y bydd y pandemig yn arwain at newid parhaol yn y ffordd rydym ni’n gweithio.BBC News