Llifogydd: Dioddefwyr yn gymwys i wneud cais am £1,000
Llywodraeth Cymru addo arian i’r rheiny sydd wedi’u heffeithio gan lifogydd wedi Storm Christoph.BBC News