Llanc wedi’i gyhuddo’n dilyn trywaniad yn Nhreganna


Mae bachgen 16 oed wedi cael ei gyhuddo o gario arf ymosodol ac anafu person yn fwriadol yn dilyn

trywaniad yng Nghaerdydd dydd Mercher.BBC News