Llai yn dilyn rheolau Covid yn sgil 'negeseuon cymysg'
Astudiaethau’n awgrymu bod y nifer sy’n dilyn holl reolau Covid Cymru wedi gostwng hyd at 33%.BBC News